Latest Post

หลักสูตร Next Gen Innovator 4

หลักสูตร NextGenInnovator รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครถึง 31 สิงหาคม 2561 นี้!!!  “เส้นทางของการพัฒนางานวิจัยก็เหมือนการเสี่ยงดวง” บ้างก็ประสบความสำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว แต่ในทุกๆความล้มเหลวมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ได้จับเสือมือเปล่าอย่างแน่นอน…  หลักสูตร NextGenInnovator รุ่นที่ 4……….more

ส.อ.ท. เชิญสมัครเข้าร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2017”

               ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม  “Talent Mobility……….more

หลักสูตร Next Gen Innovator 3 เปิดรับสมัครรอบที่ 2

หลักสูตร NEXT GEN INNOVATOR 3   เปิดรับสมัครรอบที่ 2 หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 2560 หลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องนวัตกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ข้อมูลหลักสูตรและใบสมัครNext……….more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “การจำลองระบบการผลิตด้วยโปรแกรม GD. Findi (Modeling & Simulation on Cloud)” 

♥♥ จะดีแค่ไหน !! หากท่านสามารถวิเคราะห์ พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เสียทรัพยากรเกินความจำเป็น ส.อ.ท. ร่วมกับ SIIT และ LEXER RESEARCH Inc จากประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ……….more

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 3

   NEXT GEN INNOVATOR 3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ   สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  จัดโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)……….more