Latest Post

หลักสูตรที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด !!! NextGen Executive 4.0

          เคยไหม !!  อยากพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้ในยุค 4.0 แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน           เคยไหม !!   ลงทุนเทคโนโลยีไปเท่าไรแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่           แล้วจะดีกว่าไหม !!  ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร เน้นการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Sourcing Technology ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และแนะนำทุนสนับสนุนจากภาครัฐ  ที่นี้มีคำตอบ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ……….more

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมงาน “กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ” ปิดรับสมัครภายในวันที่ 25 เม.ย. 61

ด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและการเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics , Automation Development, and Embedded) เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงได้พัฒนาเป็น……….more

ส.อ.ท. เชิญสมัครเข้าร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2017”

               ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม  “Talent Mobility……….more

หลักสูตร Next Gen Innovator 3 เปิดรับสมัครรอบที่ 2

หลักสูตร NEXT GEN INNOVATOR 3   เปิดรับสมัครรอบที่ 2 หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 2560 หลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องนวัตกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ข้อมูลหลักสูตรและใบสมัครNext……….more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “การจำลองระบบการผลิตด้วยโปรแกรม GD. Findi (Modeling & Simulation on Cloud)” 

♥♥ จะดีแค่ไหน !! หากท่านสามารถวิเคราะห์ พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เสียทรัพยากรเกินความจำเป็น ส.อ.ท. ร่วมกับ SIIT และ LEXER RESEARCH Inc จากประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ……….more

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 3

   NEXT GEN INNOVATOR 3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ   สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  จัดโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)……….more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Smart Factory ฉบับ SMEs”

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Smart Factory ฉบับ SMEs”   วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น………..more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong/Regular Level)” สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0

🔥🔥 “สำหรับ SMEs Free ไม่มีค่าใช้จ่าย” สถาบันวิจัยฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong/Regular Level)” สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0 ซึ่งท่านจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สถานะอุตสาหกรรมของท่าน……….more

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “Delta-Angel Fund for Startup ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0” ประชันแนวคิด พิชิตเงินทุน สตาร์ทอัพ

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “Delta-Angel Fund for Startup ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0” ประชันแนวคิด พิชิตเงินทุน สตาร์ทอัพ วันจันทร์ที่ 1 พ.ค. 60……….more