หลักสูตร Next Gen Innovator 4

หลักสูตร NextGenInnovator รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครถึง 31 สิงหาคม 2561 นี้!!!  “เส้นทางของการพัฒนางานวิจัยก็เหมือนการเสี่ยงดวง” บ้างก็ประสบความสำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว แต่ในทุกๆความล้มเหลวมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ได้จับเสือมือเปล่าอย่างแน่นอน…  หลักสูตร NextGenInnovator รุ่นที่ 4……….more