ทุน พวอ. : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับโจทย์วิจัยและโจทย์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาเข้ารับทุน วิจัย พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันนี้  – 30 มีนาคม 2560 โดยผู้ประกอบการสามารถส่งโจทย์วิจัยหรือโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการของท่านได้  มากกว่า 1 โจทย์  โดยมีรายละเอียดของทุน ดังต่อไปนี้

 

 

  1. ทุนสนับสนุนนักวิจัยปริญญาโท ทุนละ 520,000 -600,000 บาท รับทุนไม่เกิน 2 ปี  ภาคอุตสาหกรรมร่วมทุน 8-18% (40,000-100,000 บาท)
  2. ทุนสนับสนุนนักวิจัยปริญญาเอก ทุนละ 1.9–2.6 ล้านบาท รับทุน 3-5 ปี  ภาคอุตสาหกรรมร่วมทุน 2-10% (60,000-200,000 บาท)
  3. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ทุนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท รับทุนไม่เกิน 3  ปี  ภาคอุตสาหกรรมร่วมทุน 50%, สกว. ร่วมทุน 50%
  4. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ประกอบด้วยทุนย่อย (1) Postmaster ทุนละ 1.05 ล้านบาท รับทุนไม่เกิน 2 ปี  (2) Postdoc ทุนละ 1.8 ล้านบาท รับทุนไม่เกิน 2 ปี การร่วมทุน ภาคอุตสาหกรรม 25%, สกว. 25%, มหาวิทยาลัย 50%

Download File รายละเอียดทุน : 

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถพิจารณารายละเอียดและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ที่  https://goo.gl/RdeSqI  หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) โทรศัพท์ 02-345-1239 อีเมล rdi.fti@gmail.com

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *