หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 2

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 2

สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จัดโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

 

ส.อ.ท เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดีมีคุณภาพ หลักสูตร NEXT GEN INNOVATOR 2โดยหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

โดยความสำเร็จของรุ่นที่ 1 สามารถผลักดันให้ผู้เข้าร่วมอบรม Matching นักวิจัยและพัฒนาโจทย์นวัตกรรม มากกว่า 32 โจทย์

จุดเด่นที่ท่านจะพบในหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนานวัตกรรมและสภาพธุรกิจจริง ตั้งแต่แนวคิดเชิงนวัตกรรม จนถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาด และการวางแผนผลิตสู่เชิงพาณิชย์
  2. โดยพบกับวิทยากรมากความสามารถจากองค์กรชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ท่าน อาทิ คุณอดิศักดิ์ ผู้บริหารเซ็ปเป้บิวตี้ดริงค์ คุณสุรีรัตน์ เจ้าของแบรนด์ “เจคิว ปูม้านึ่ง”  คุณบุณย์ญานุช ผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า และคุณรวิศ ผู้บริหารผงหอมศรีจันทร์
  3. การศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำ กว่า 8 แห่ง
  4. เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน นำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์เกิดเป็นPartners ทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปในอนาคต
  5.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการภาครัฐ ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทต่อไป

ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 27 พ.ค.60  ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์และเสาร์  เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26,750 บาท  ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

!!!  หากท่านสมัครภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.จะได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ส่วนท่านที่ไม่เป็นสมาชิกจะได้รับส่วนลด 5 %

Download ใบสมัครเข้าร่วมอบรม  :

1)  ข้อมูลรายวิชาและตารางการฝึกอบรม

2)  ใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุกัลยา หมวดทอง / โทร. 02-345-1236

อีเมล : rdi.fti@gmail.com / talent.fti@gmail.com

www.rdi.or.th

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *