งานสัมมนา “พัฒนาผู้ให้บริการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 3.0”

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) มีความร่วมมือกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) และสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ในการงานจัดสัมมนา “พัฒนาผู้ให้บริการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 3.0”  ในวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้อง 401 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญและทิศทางการพัฒนาของอาชีพผู้ให้บริการอุตสาหกรรมต่อการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 3.0 และชี้แจงโครงการที่จะให้การสนับสนุนผู้ให้บริการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ภายในงานได้เปิดโอกาสให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ทะเบียนผู้ให้บริการอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ :  https://goo.gl/LCFNUp

แผนที่จัดงาน :   https://goo.gl/xfA3cV


DOWNLOAD เอกสาร

  1. กำหนดการสัมมนา : https://goo.gl/ueLN9h

  2. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการอุตสาหกรรม (รับเฉพาะเอกสารเท่านั้น) :  https://goo.gl/A9NhhA

 

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *