แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 2”

ประกาศผลการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 2” 

ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตาม Link  :  https://goo.gl/VGtHRC

 

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร โปรดชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร ภายในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (หากท่านมีข้อจำกัดใดๆ สามารถแจ้งกลับมายังสถาบันฯ ได้) 

 

โดยอัตราค่าลงทะเบียนจะมีส่วนลดพิเศษ จากราคาเดิม 26,750 บาท (25,000 บาท + Vat 7%= 1,750 บาท) ให้ทุกท่าน ดังนี้

  • กรณีบริษัทท่านเป็นสมาชิกสภาฯ จะมีส่วนลด 10% จากราคาเดิม ดังนั้นจะชำระเพียง 24,075 บาท (22,500 บาท + Vat 7%= 1,575 บาท)
  • กรณีบริษัทไม่เป็นสมาชิกสภาฯ มีส่วนลด 5% ดังนั้นท่านจะชำระในอัตรา 25,412.5 บาท (23,750 บาท + Vat 7%= 1,662.5 บาท)

 

โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) ชำระเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ที่แผนกการเงิน โซน ซี ชั้น 4

2) โอนเงินเข้าบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จากนั้นขอให้ส่ง SCAN ใบ PAY IN พร้อมระบุชื่อสมัคร และหลักสูตรที่เข้าร่วม พร้อมชื่อ-ที่อยู่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีที่ให้ออกใบเสร็จ และส่งอีเมลมาที่ rdi.fti@gmail.com, talent.fti@gmail.com หรือ ส่ง FAX มายัง หมายเลขโทรสาร 0-2345-1237

 

หมายเหตุ   

1. กรณียกเลิกการเข้าร่วมอบรม ต้องแจ้งภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. หากพ้นกำหนดต้องชำระค่าลงทะเบียน 50 %

2. กำหนดการอบรมวันแรกคือวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องโลตัส 2 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *