ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong/Regular Level)” สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0

🔥🔥 “สำหรับ SMEs Free ไม่มีค่าใช้จ่าย”

สถาบันวิจัยฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong/Regular Level)” สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0 ซึ่งท่านจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สถานะอุตสาหกรรมของท่าน และแนวทางการเตรียมพร้อมการยกระดับสู่ Industry 4.0 ที่เหมาะสม

โอกาสพิเศษ : สำหรับ SMEs ที่มีความพร้อม ทางสถาบันฯ พร้อมจับคู่ทุนวิจัยภาครัฐอื่นๆ ในการยกระดับอุตสาหกรรม (Implement) จริงในสถานประกอบการ

📥 สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/dTxpQV

สอบถามเพิ่มเติม : คุณอินทรพิทักษ์ หรือ คุณนูร์ไรมี โทร 02-345-1064 อีเมล์ rdi.fti@gmail.com

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *