หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 3

   NEXT GEN INNOVATOR 3

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 จัดโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

ท่านสามารถรับชมข้อมูลและเสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมหลักสูตร Next Gen Innovator  ได้จาก Link นี้ค่ะ https://goo.gl/PtZXxi   

 Highlight

  • เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนานวัตกรรมและสภาพธุรกิจจริง ตั้งแต่แนวคิดเชิงนวัตกรรม จนถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาด และการวางแผนผลิตสู่เชิงพาณิชย์
  • พบกับวิทยากรมากความสามารถจากองค์กรชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ท่าน อาทิ คุณสุรีรัตน์ เจ้าของแบรนด์ “เจคิว ปูม้านึ่ง”  คุณบุณย์ญานุช ผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า และคุณรวิศ ผู้บริหารผงหอมศรีจันทร์
  • ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำ กว่า 8 แห่ง
  • เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน นำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์เกิดเป็น Partners ทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปในอนาคต
  • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการภาครัฐ ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทต่อไป โดยความสำเร็จของรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สามารถผลักดันให้ผู้เข้าร่วมอบรม Matching นักวิจัยและพัฒนาโจทย์นวัตกรรม ตลอดจนการได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ มากกว่า 35 โจทย์ 

ท่านสามารถรับชมข้อมูลและเสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมหลักสูตร Next Gen Innovator  ได้จาก Link นี้ https://goo.gl/PtZXxi  

รับจำนวนจำกัด!!! 

หากสมัครภายใน 14 ก.ค. 2560 นี้  จะได้รับส่วนลดพิเศษ 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 2560  

ข้อมูลหลักสูตรและใบสมัครดังเอกสารแนบ หรือ Download ได้ที่ https://goo.gl/2pVbfp

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.rdi.or.th

โทรศัพท์ 0-2345-1236 คุณกัล หรือ คุณอาร์ม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสถาบันฯ https://www.facebook.com/rdi.fti/

ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล : rdi.fti@gmail.com หรือโทรสาร 0-2345-1237 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *