หลักสูตร Next Gen Innovator 3 เปิดรับสมัครรอบที่ 2

หลักสูตร NEXT GEN INNOVATOR 3  

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 2560

หลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องนวัตกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

    • ข้อมูลหลักสูตรและใบสมัครNext Gen Innovator3 

Highlight

  • เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนานวัตกรรมและสภาพธุรกิจจริง ตั้งแต่แนวคิดเชิงนวัตกรรม จนถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาด และการวางแผนผลิตสู่เชิงพาณิชย์
  • พบกับวิทยากรมากความสามารถจากองค์กรชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ท่าน อาทิ คุณสุรีรัตน์ เจ้าของแบรนด์ “เจคิว ปูม้านึ่ง”  คุณบุณย์ญานุช ผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า และคุณรวิศ ผู้บริหารผงหอมศรีจันทร์
  • ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำ กว่า 8 แห่ง
  • เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน นำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์เกิดเป็น Partners ทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปในอนาคต
  • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการภาครัฐ ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทต่อไป โดยความสำเร็จของรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สามารถผลักดันให้ผู้เข้าร่วมอบรม Matching นักวิจัยและพัฒนาโจทย์นวัตกรรม ตลอดจนการได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ มากกว่า 35 โจทย์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.rdi.or.th

โทรศัพท์ 0-2345-1236 คุณกัล หรือ คุณอาร์ม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสถาบันฯ https://www.facebook.com/rdi.fti/

ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล : rdi.fti@gmail.com หรือโทรสาร 0-2345-1237 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *