ส.อ.ท. เชิญสมัครเข้าร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2017”

               ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม  “Talent Mobility Fair 2017” วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

 ภายในงานท่านจะพบกับกิจกรรมต่างๆดังนี้

………………………………………………………………….

สมัครเข้าร่วมงานผ่าน Link ดังต่อไปนี้ Click!!!

 https://goo.gl/forms/y8mmxLVrfOj9CueH2

………………………………………………………………………………………………………………………………..

สำหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านกระบวนการผลิต หรือ การวิจัยพัฒนาในบริษัท สามารถแจ้งโจทย์พร้อมข้อมูลโดยสังเขปมาได้ในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานดำเนินการสรรหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโจทย์ของท่าน ร่วมพูดคุยและแสวงหาความร่วมมือภายในงาน

สมัครโจทย์วิจัยเพื่อเข้าร่วมการ Matching กับนักวิจัยภายในงาน ผ่าน Link ดังต่อไปนี้ Click!!!

https://goo.gl/forms/2Wazq6UqBnhXV4si2

………………………………………………………………………………………………………………………………..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.rdi.or.th ; www.fti.or.th

โทรศัพท์ 0-2345-1236 

ติดตามข้อมูลต่างได้ที่เพจสถาบันฯ https://www.facebook.com/rdi.fti/

ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล : rdi.fti@gmail.com หรือโทรสาร 0-2345-1237 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *