ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมงาน “กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ” ปิดรับสมัครภายในวันที่ 25 เม.ย. 61

ด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและการเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics , Automation Development, and Embedded) เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงได้พัฒนาเป็น “กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ” โดยจะมีการคัดเลือกสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปให้คำแนะนำและวินิจฉัยเชิงลึก ณ สถานประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ราย 

 

หากท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/file/d/16CxXu1ZTEO5xInZeZCK1IyCnNeUDbWYE/view?usp=sharing

และส่งใบสมัครกลับยัง สถาบันวิจัยฯ โทรศัพท์ 02-345-1239 โทรสาร 02-345-1237 หรืออีเมล rdi.fti@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 เมษายน 2561 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *