หลักสูตรที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด !!! NextGen Executive 4.0

          เคยไหม !!  อยากพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้ในยุค 4.0 แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน

          เคยไหม !!   ลงทุนเทคโนโลยีไปเท่าไรแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่

          แล้วจะดีกว่าไหม !!  ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร เน้นการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Sourcing Technology ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และแนะนำทุนสนับสนุนจากภาครัฐ  ที่นี้มีคำตอบ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0″

(Executive Management Program in INDUSTRY 4.0 : NextGen Executive 4.0 )

หลักสูตร NextGen Executive 4.0 เป็นหลักสูตรที่ “ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมไทย” ซึ่งเป็นผสมสานการบริหารจัดการแบบ Japanese Style และ Factory in The Future ของยุโรปได้อย่างลงตัว ประกอบไปด้วย 3 Series

Series 1 : Industry 4.0 Strategy Guide & Smart Operation เน้นการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำจัดความสูญเสียเพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำงาน จัดสมดุลการผลิตให้สอดคล้องตลอด Supply Chain

Series 2 : Core Technology Industry 4.0 & Connected Industries เน้นการ Add-on Technology เพื่อประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสม มีการใช้ Software เพื่อจำลองสถานการณ์การผลิตที่เปลี่ยนไป และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีให้สามารถสื่อสาร ติดตามสถานะ รายงานผลได้อย่าง Real time (…พบกันเร็วๆนี้…)

Series 3 : Digital Transformation เน้นการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางกลยุทธ์ทางการแข่งขัน (…พบกันเร็วๆนี้…)

อบรม Series 1 Industry 4.0 Strategy Guide & Smart Operation

วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561 (54 ชั่วโมง)

ระยะการอบรม : อบรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ (เวลา 09.00 น. -16.00 น.)

 

สถานที่จัดงาน : โรงแรม ดิเอมมอรัลล์ รัชดาภิเษก

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มได้ที่ : bit.do/edpKy

ค่าลงทะเบียน :  (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

Series 1 : Industry 4.0 Strategy Guide & Smart Operation

                   Early Bird        สมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

                              ราคาสมาชิก  : 43,900 บาท / ราคาบุคคลทั่วไป  : 45,900  บาท

                  ราคาปกติ          สมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

                            ราคาสมาชิก  :  45,900 บาท / ราคาบุคคลทั่วไป :  47,900 บาท

หมายเหตุ : Series 2 และ Series 3 ——> …. พบกันเร็วๆนี้ ….

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *