Japan Innovation Tour (Tokyu-Shizuoka) 5-10 มี.ค.60

ศึกษาดูงานนวัตกรรมในคลัสเตอร์เกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง ณ ประเทศญี่ปุ่น (TOKYU – SHIZUOKA) วันที่ 5-10 มีนาคม 2560  (5 วัน 4……….more